Pomoc Prawna

Bezpłatne Poradnictwo prawne obejmuje udzielenie porady prawnej o obowiązującym stanie prawnym regulującym daną sprawę oraz o podmiocie lub organizacjach właściwych do jej załatwienia, a także pomoc w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej.

Zakres udzielanych porad:

  • prawo rodzinne
  • prawo pracy
  • prawo mieszkaniowe
  • prawo cywilne
  • prawo karne
  • postępowanie
  • cywilne postępowanie karne

Zakres udzielanych porad ukierunkowany jest w szczególności na wszelkie objawy patologii i wykluczeń społecznych, w tym: uzależnienia od alkoholu i narkotyków osób pozostających pod opieką rodziny, przemoc domową, rozbicia rodzin itp.

Porady są realizowane z zachowaniem zasad: bezpłatności, poufności, bezstronności oraz aktualności i rzetelności informacji.

Porad udzielają doświadczone radczynie prawne – mgr Izabela Galas oraz mgr Aleksandra Gałka

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt osobisty w biurze fundacji przy ul. Sienkiewicza 6a p. 107 (budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej) w godzinach 9.00-13.00 lub kontakt telefoniczny pod nr. tel. 511-982-448.

Porady udzielane są w następujących punktach:

Zielony domek (Dom harcerza)
ul. Królowej Jadwigi 8
Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Kościuszki 25
Dom Kultury w Ząbkowicach
ul. Chemiczna 2
Miejskie Centrum Informacji 
znajdujące się w Centrum Handlowym Pogoria
ul. Sobieskiego 6