Placówka nr 2 w ZSO2

Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
ul. Prusa 3
41-300 Dąbrowa Górnicza

Kierownik placówki: Marzena Fornalczyk – Kluk

Czynne:
od poniedziałku do piątku, w godz. 15:00 – 19:00

Prowadzone zajęcia

Pracownia Multimedialna

Zajęcia umożliwią poznanie nowych technologii i wykorzystanie ich w praktyce poprzez umiejętność korzystania ze sprzętu oraz wykonania prezentacji i profesjonalnej fotografii. Głównymi elementami programu zajęć będą: komputer i jego zastosowanie, fotografia w tym kompozycja ujęć, ruch, kompozycja planu itd. Podczas wykonywania rożnych prac uczestnik zdobywa nie tylko sprawności techniczne, ale także kształci i rozwija procesy i operacje myślowe.

Pracownia gospodarstwa domowego

Przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania podstawowych i bardziej skomplikowanych prac domowych, typu: przygotowywanie posiłków, nakrywanie do stołu, umiejętne posługiwanie się sprzętem AGD. Podstawowym celem pracowni gospodarstwa domowego jest dożywienie młodzieży oraz usamodzielnienie uczestników zajęć w czynnościach codziennie wykonywanych przez osoby dorosłe.

Pracownia plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej przeznaczone są dla dzieci z różnych grup wiekowych, bez względu na wiadomości, umiejętności i poziom uzdolnień. Warunkiem uczestnictwa nie jest posiadanie zdolności manualnych, językowych czy intelektualnych . Działania artystyczne maja uruchamiać twórczość, stymulować w środowisku wychowawczym, skierowanym zwłaszcza do dzieci i młodzieży, które uczęszczają do szkół powszednich, lecz źle się tam z różnych powodów czują, źle się czują także w domu, w rodzinie, albo z powodu braku rodziny , które w geście samoobrony poszukują miejsc, które byłyby dlań swoistym azylem stwarzając mu komfort duchowego i psychicznego odpoczynku. Tą oazą spokoju, miejscem swobodnej, bezstresowej ekspresji i aktywności może być właśnie obszar amatorskiego uprawiania sztuki, który wypełniają niezwykle zróżnicowane formy aktywności artystycznej proweniencji i różnego zasięgu. Proces twórczy i właściwie dobrane techniki stwarzają olbrzymią radość dziecku – twórcy, pobudzają kreatywność, niosą ze sobą dużo nowych doświadczeń i wrażeń, pomagają rozwiązywać problemy i podsuwają alternatywne sposoby wykonania. Taka forma zajęć może służyć jako świetne antidotum, alternatywna pomoc dla zagubionego dziecka. Czyli sztuka jako swoista terapia.
Zajęcia zostały podzielone na warsztaty: papieroplastyczne, dekorowania, ceramiczne, garncarskie.

Pracownia Reedukacji

Celem zajęć jest pomoc osobom, u których występują problemy w nauce. Podczas zajęć uczymy się bieżących tematów lekcyjnych, odrabiamy lekcje, przygotowujemy do klasówek i sprawdzianów. Prowadzimy również pomoc w lekcjach z języków obcych.

Zajęcia Logicznego Myślenia

Instruktor: Halina Waniek

Celem jest nauczenie dzieci myślenia konstruktywnego, twórczego i innowacyjnego. Skupiamy się na dostarczeniu metod i technik w zakresie aktywnego rozpoznawania problemów, logicznego oraz analitycznego myślenia, rozwijania umiejętności planowania oraz nabywania umiejętności obserwacji. Celem ma być zatem stworzenie dziecku możliwości uczenia się poprzez twórczą zabawę, ale także pokazanie jak korzystać z kreatywności, aby jej nie zatracić.
Wszystkie zajęcia mają formę warsztatową, która umożliwi dziecku naukę poprzez doświadczenie, a więc wg prawideł Konfucjusza: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

Nad całością zajęć pieczę sprawuje pedagog.

Prowadzone zajęcia są bezpłatne.

Placówka Wsparcia Dziennego współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.