O Nas

Jesteśmy tu po to aby
  • pomagać
  • wspierać
  • czuwać
  • działać
  • dbać
.

Fundacja Godne Życie zaspokaja i rozwija potrzeby poznawcze dziecka poprzez uczestnictwo w realizacji programu poszczególnych pracowni. Obecnie prowadzone są zajęcia w pracowniach: multimedialnej, wytwórczości drobnej, umiejętności społecznych, reedukacji oraz nowych: relaksacji i integracji, mechatroniki, krawieckiej, technicznej. Prowadzimy również kurs j. angielskiego oraz zajęcia logicznego myślenia.

Dziecko w relacjach z instruktorami i innymi dziećmi ma możliwość uczenia się reguł obowiązujących w społeczeństwie i korzystnych wzorców zachowań. Fundacja „Godne Życie” poprzez uczestnictwo w zajęciach, dostarcza dziecku wiedzy o nim samym, co z kolei wpływa na kształtowanie się ważnej cechy osobowości tj. poczucia własnej wartości oraz realnego oceniania własnych możliwości. Ponadto nasza placówka jest dla dziecka miejscem zaspokajania potrzeb uznania, akceptacji, przynależności do grupy oraz nawiązywania pierwszych związków emocjonalnych o innym znaczeniu niż w rodzinie.

0
+
Szczęśliwych dzieci
0
Lat wsparcia
0
mln zł
Zebranych środków
0
%
Przekaż na fundację

Warunki materialne, w jakich wzrastają nasi podopieczni, ich sytuacja rodzinna rzutują na ich pozycję w szkole, na ich osiągnięcia w nauce i sposoby zachowywania się w stosunku do rówieśników i osób dorosłych. Determinują, więc w pewnym stopniu start w życie społeczne. Uczenie poszczególnych umiejętności i dobrych nawyków, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży, to ważny cel działalności Fundacji.

Po kilku latach pracy z uczestnikami zajęć wiemy, że nie jest to możliwe bez stworzenia im warunków bezpiecznych, stałych relacji z kadrą prowadzącą zajęcia. Dopiero wówczas, mając do niej zaufanie, dzieci zaczynają się otwierać i mówić stopniowo o swoich problemach rodzinnych, z których niejedne przekraczają miarę wytrzymałości ich młodego wieku.

Fundacja jako placówka wspierająca rodziców w wychowywaniu dzieci stwarza warunki niezbędne do ich wszechstronnego rozwoju, pomaga w przygotowaniu do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Przekazuje dziecku przede wszystkim treści wychowawcze wplecione w rytm życia codziennego, zajęcia i zabawy. Wyposaża młodego człowieka w bogaty bagaż norm i zasad postępowania pomocnych w codziennym życiu. Kształtuje, zatem określone podstawy moralne.

serce Fundacji Godne ŻycieZajęcia w Fundacji ukierunkowane są na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń. Nie polega on na usuwaniu samych zagrożeń, bo to jest praktycznie niemożliwe, lecz na wzmocnieniu w dzieciach tego, co czyni ich bardziej odpornym na zagrożenia.

Wszystkie działania naszej organizacji przyczyniają się do lepszego samopoczucia młodzieży, otwarcia na świat pomimo trudności rodzinnych. Najważniejsze jest to by nasi podopieczni nosili w sercach jakiś cel, by ich życie nie było biernym trwaniem.

Podstawowe zasady naszej działalności

Nasza filozofia to dostarczanie nowoczesnych rozwiązań problemów wychowawczych, najbardziej zaawansowanych społecznie, niezawodnych usług idealnie dopasowanych do wymogów podopiecznych.

Nasz podstawowy cel to zawsze zadowolony podopieczny, najlepsze rozwiązanie wychowawcze, profesjonalizm bez względu na sytuację.

Nasza fachowość to wieloletnie doświadczenie, dziesiątki zrealizowanych projektów, najbardziej doświadczona kadra pracownicza.

Naszą wiedzą i informacjami służymy zawsze naszym wychowankom oraz osobom z zewnątrz potrzebującym pomocy.

Nasza odpowiedzialność za sprawy wychowawcze pozwala nam definiować nasze działania.