Placówka nr 1 w WTZ

Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej
ul. Św. Antoniego 107 (dawna Gwardii Ludowej)
41-306 Dąbrowa Górnicza

Kierownik placówki: Anna Mróz – Korzeniowska

Czynne:
od poniedziałku do piątku, w godz. 15:30 – 19:30

Prowadzone zajęcia

Pracownia Multimedialna

Zajęcia umożliwią poznanie nowych technologii i wykorzystanie ich w praktyce poprzez umiejętność korzystania ze sprzętu oraz wykonania prezentacji i profesjonalnej fotografii. Głównymi elementami programu zajęć będą: komputer i jego zastosowanie, fotografia w tym kompozycja ujęć, ruch, kompozycja planu itd. Podczas wykonywania rożnych prac uczestnik zdobywa nie tylko sprawności techniczne, ale także kształci i rozwija procesy i operacje myślowe.

Pracownia gospodarstwa domowego

Przygotowuje uczestników do samodzielnego wykonywania podstawowych i bardziej skomplikowanych prac domowych, typu: przygotowywanie posiłków, nakrywanie do stołu, umiejętne posługiwanie się sprzętem AGD. Podstawowym celem pracowni gospodarstwa domowego jest dożywienie młodzieży oraz usamodzielnienie uczestników zajęć w czynnościach codziennie wykonywanych przez osoby dorosłe.

Pracownia plastyczna

Zajęcia w pracowni plastycznej przeznaczone są dla dzieci z różnych grup wiekowych, bez względu na wiadomości, umiejętności i poziom uzdolnień. Warunkiem uczestnictwa nie jest posiadanie zdolności manualnych, językowych czy intelektualnych . Działania artystyczne maja uruchamiać twórczość, stymulować w środowisku wychowawczym, skierowanym zwłaszcza do dzieci i młodzieży, które uczęszczają do szkół powszednich, lecz źle się tam z różnych powodów czują, źle się czują także w domu, w rodzinie, albo z powodu braku rodziny , które w geście samoobrony poszukują miejsc, które byłyby dlań swoistym azylem stwarzając mu komfort duchowego i psychicznego odpoczynku. Tą oazą spokoju, miejscem swobodnej, bezstresowej ekspresji i aktywności może być właśnie obszar amatorskiego uprawiania sztuki, który wypełniają niezwykle zróżnicowane formy aktywności artystycznej proweniencji i różnego zasięgu. Proces twórczy i właściwie dobrane techniki stwarzają olbrzymią radość dziecku – twórcy, pobudzają kreatywność, niosą ze sobą dużo nowych doświadczeń i wrażeń, pomagają rozwiązywać problemy i podsuwają alternatywne sposoby wykonania. Taka forma zajęć może służyć jako świetne antidotum, alternatywna pomoc dla zagubionego dziecka. Czyli sztuka jako swoista terapia.

Zajęcia zostały podzielone na warsztaty: papieroplastyczne, dekorowania, ceramiczne, garncarskie.

Pracownia Reedukacji

Celem zajęć jest pomoc osobom, u których występują problemy w nauce. Podczas zajęć uczymy się bieżących tematów lekcyjnych, odrabiamy lekcje, przygotowujemy do klasówek i sprawdzianów. Prowadzimy również pomoc w lekcjach z języków obcych.

Nad całością zajęć pieczę sprawuje pedagog.

Zajęcia prowadzone są bezpłatnie

 

Placówka Wsparcia Dziennego współfinansowana jest ze środków Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej.